Uw overzicht

U kunt alle antwoorden bekijken in uw overzicht. 

U kunt de antwoorden nog aanpassen.
Klik dan op ‘vul antwoorden aan’. 

U kunt uw overzicht printen of mailen.
Neem uw overzicht mee bij gesprekken met zorgverleners. 

Klik rechts op een deel om dit direct te bekijken.

  • Familie & vrienden
  • Dagelijks leven
  • Gezondheid
  • Geld
  • Wonen

Familie & vrienden

0/10 stellingen beantwoord

Bekijk antwoorden Vul antwoorden aan

Contact met andere mensen vind ik belangrijk.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Wie zijn belangrijk in uw leven?

Wijzig antwoord
Uw antwoord

geen antwoord genoteerd...

Ik wil dat mijn familie en vrienden altijd langs kunnen komen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Als u een partner heeft: Ik wil samen met mijn partner wonen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Als u kinderen heeft: Mijn kinderen vind ik belangrijk.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik doe graag activiteiten met mijn familie.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik doe graag activiteiten met vrienden.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik ervaar steun van mensen om mij heen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik help mensen om mij heen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik doe graag iets voor mijn buren.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Dagelijks leven

0/11 stellingen beantwoord

Bekijk antwoorden Vul antwoorden aan

Ik ben gelukkig in het dagelijks leven.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Mijn vaste dagritme vind ik belangrijk.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Wijzig antwoord
Uw antwoord

geen antwoord genoteerd...

Ik heb hulp nodig bij het invullen van mijn dag.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik ga graag naar het wijkcentrum.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik ben graag alleen thuis.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil (vrijwilligers) werk doen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil een opleiding volgen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik gebruik technologie om activiteiten bij te houden.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil lid zijn van een club, vereniging of organisatie.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Mijn geloof is belangrijk.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Gezondheid

0/11 stellingen beantwoord

Bekijk antwoorden Vul antwoorden aan

Ik heb hulp nodig bij zorg voor mijzelf.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik heb hulp nodig bij bewegen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik heb hulp nodig om mij gelukkig te voelen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil hulp met voeding of een dieet volgen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil zorg krijgen op een afgesproken moment.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Mijn zorgverlener moet tijd hebben om een praatje te maken.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Zorg van een zorgverlener van hetzelfde geslacht vind ik belangrijk.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil een zorgplan opstellen met mijn zorgverlener.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Mijn familie wil ik betrekken in mijn zorgplan.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik heb hulp nodig bij klusjes doen in en om het huis.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Geld

0/4 stellingen beantwoord

Bekijk antwoorden Vul antwoorden aan

Ik wil weten wat de zorg mij gaat kosten.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik heb hulp nodig bij mijn administratie.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik heb hulp nodig bij het omgaan met geld.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik heb hulp nodig met schulden.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Wonen

0/15 stellingen beantwoord

Bekijk antwoorden Vul antwoorden aan

Ik wil in de buurt van mijn familie wonen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

In welke omgeving zou u willen wonen?

Wijzig antwoord
Uw antwoord

geen antwoord genoteerd...

Welke voorzieningen zou u in de buurt willen hebben?

Wijzig antwoord
Uw antwoord

geen antwoord genoteerd...

Mijn huidige woning maakt mij gelukkig.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Hoe mijn woning eruit ziet vind ik belangrijk.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Een eigen badkamer vind ik belangrijk.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Samen eten vind ik belangrijk.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil een huisdier houden.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil wonen bij mensen met hetzelfde geloof.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik woon graag met andere mensen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik woon graag bij mensen die dezelfde hulp krijgen.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Een algemene ruimte in huis vind ik belangrijk.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil van tevoren de woning bekijken.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Ik wil weten hoe lang de wachtlijst is.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

De buurt waar ik nu woon maakt mij gelukkig.

Wijzig antwoord
Uw antwoord
Uw opmerking

geen opmerking genoteerd...

Print overzicht Mail overzicht